Visie

Visie van de voetbalclub m.b.t. de jeugdbegeleiding en jeugdopleiding:
Bij de oprichting van de vzw in 1974 was de algemene doelstelling: ‘de jeugd te ontwikkelen
door het beoefenen van atletische sporttakken’
 
Onze club wil aan alle Zutendaalse jongeren de kans bieden om in eigen gemeente te
voetballen ongeacht zijn of haar mogelijkheden en kwaliteiten. Wij willen hen een degelijke
opleiding en begeleiding bieden. Het wedstrijdresultaat is in eerste instantie van
ondergeschikt belang. Op latere leeftijd kan er prestatiegericht gewerkt worden.
Vanaf de start van de opleiding ligt de nadruk op plezier hebben aan het voetbalspel.
Spelertjes moeten op een plezierige manier kennismaken met alle facetten van deze sport.
Als kinderen het niet meer leuk vinden, stoppen ze met voetballen. Het element ‘fun’ is dus
zeer belangrijk.
 
Een voetbaltraining is dan ook vooral voetballen. Een optimale voetbalbeleving wordt bereikt
als de speler het idee heeft dat er gevoetbald wordt. Wanneer de motivatie en beleving er is,
wordt het meeste opgestoken van de training.
 
Onze club moet ook een plaats zijn van sociaal contact in onze gemeente. Jeugdspelers,
ouders, trainers, afgevaardigden moeten er zich thuis voelen. Er worden tal van activiteiten
georganiseerd buiten het voetbal en dit moet de binding met onze club bevorderen. Die
verbondenheid en clubliefde moet in positieve zin naar buiten uitgedragen worden. Er moet
getracht worden om iedere jeugdspeler te binden als speler, trainer of vrijwilliger.
Door het middel van voetbal wil onze club een bijdrage leveren aan een gezonde en
sportieve samenleving waarin deelname aan het voetbalspel moet leiden tot plezier hebben
in het bewegen, je thuis voelen bij de club en maatschappelijke participatie. Spelplezier,
sportiviteit en fair-play, respect zijn de kernwaarden van onze vereniging. Deze waarden
moeten bijgebracht worden aan alle jeugdleden, trainers en ouders.
 
Z.V.V. staat niet alleen voor Zutendaler voetbalvereniging maar ook voor:
 
Zich amuseren, voetbalplezier is belangrijk
      Voetbaltraining is vooral voetballen
            Voetbal is een sociaal gebeuren
 
Missie van de voetbalclub m.b.t. de jeugdbegeleiding en jeugdopleiding:
 
Het bestuur en jeugdwerking van Zutendaal V.V. beschouwt als haar missie:
- de Zutendaalse jeugd de kans te bieden om te voetballen in eigen dorp;
- de jongeren plezier doen beleven aan hun sport, het voetbal;
- hen een goede opleiding en begeleiding te bieden zodat er jaarlijks twee jeugdspelers
kunnen doorstromen naar het fanionelftal.