Intern reglement

Voetbal is een ploegsport en daarom verwacht K. Zutendaal V.V. dat alle spelers, trainers, afgevaardigden en ouders enkele afspraken en regels respecteren. Enkel op die manier kan de samenwerking tussen club, trainers, afgevaardigden, bestuursleden, medewerkers, spelers en ouders vlot verlopen.

Bij ongeregeldheden, bepaalde voorvallen of in geval van twijfel biedt dit intern reglement te allen tijde een houvast. Bovendien is de bedoeling om pro-aktief in te spelen op de mogelijke problemen. Voorkomen is dan ook beter dan genezen. Richtlijnen en reglementen kunnen alleen maar effectief zijn als ze door alle partijen worden opgevolgd.

 

het volledige intern reglement

 

bijlagen intern reglement