Intern reglement

Regels zijn noodzakelijk voor een goede werking van een club. Ook Zutendaal VV kan hier niet buiten.

Trainingen
Het trainingsschema wordt ieder jaar in overleg door de jeugdcoördinatoren en trainers vastgelegd. Bij het samenstellen van het schema verloopt de communicatie en overleg tussen trainers zo optimaal mogelijk. 

Alle leeftijdsgroepen trainen tweemaal per week. Van iedere speler verwachten we dat hij/zij regelmatig de trainingen bijwoont. 

Indien een training wordt uitgesteld of afgelast verwittigt de trainer op tijd.

Een speler verwittigt de trainer op voorhand bij zijn/haarafwezigheid. Schoolverplichtingen kunnen leiden tot het missen van een training. 

De studies gaat altijd voor op het voetbal. 

Komt de speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder te verwittigen dan bepaalt de trainer of de speler in kwestie al dan niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen.

Speelgelegenheid 
Iedere speler traint om te spelen.

Als de speler in orde is met het lidgeld, trainen en gedrag geldt een maximale speelgelegenheid. Iedere speler moet minstens één wedstrijdhelft kunnen spelen.

Bij een overtal van spelers is er een beurtrol worden opgesteld. Reserven spelen ook altijd. Bankzitten behoort nu eenmaal ook tot de voetbalopleiding. 

Vanaf de preminiemen (U11) kan er geselecteerd worden op basis van kwaliteit (technisch/tactisch/mentaal/fysiek). Dit leidt tot niveauverbetering. Maar ook hier geldt de maximale speelgelegenheid: de beteren bij de A-ploeg, de minderen bij de B-ploeg. Tijdens het seizoen kan dit wisselen. Ieder speler evolueert in de loop van het seizoen. En progressie wordt beloond.

Lidgeld 
Iedere speler betaalt het lidgeld tijdig. Een speler die geen lidgeld betaalt kan enkel trainen en niet spelen. Omtrent het betalen van lidgeld kunnen afspraken gemaakt worden. Aan een speler die stopt tijdens het seizoen wordt geen lidgeld terugbetaald.

Klachten
Spelers/ouders die klachten, kritiek of aanmerkingen hebben ivm trainingen/wedstrijden of trainers/afgevaardigden kunnen hiervoor terecht bij de jeugdcoördinator of leden van de jeugdwerking. Samen zal er naar een oplossing gezocht worden.

Verzorging en voeding 
Goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk. Alcohol en roken hebben beslist een slechte invloed op de lichamelijke conditie en dienen dus vermeden te worden. Er wordt aangeraden om voor de training of wedstrijd een lichte vetarme maaltijd te nuttigen.

Het gebruik of bezit van drugs of doping wordt niet getolereerd. De ouders zullen onmiddellijk van deze feiten op de hoogte worden gebracht en er volgt een zware sanctie. 

Iedereen zorgt er voor steeds nette en propere kledij te dragen.

Juwelen 
Het dragen van kettingen, armbanden, oorringen, zichtbare piercings of andere juwelen is verboden tijdens de trainingen en wedstrijden.

Vervoer 
De verplaatsingen worden meestal met de auto gemaakt. We vertrekken stipt op het afgesproken uur. Wie rechtstreeks rijdt, verwittigt steeds de trainer. Wij vragen aan de ouders op regelmatige basis hun plicht als ouder op te nemen en voor vervoer te zorgen.

Tijdens vervoer niet meer personen toelaten in een voertuig dan de verzekering toelaat.

Testen 
Het is enkel toegelaten om deel te nemen aan trainingen of wedstrijden van andere clubs na het contacteren van de jeugdwerking en enkel na het krijgen van een schriftelijke toelating.

Sportinfrastructuur en kleedkamers 
Iedereen heeft respect voor de sportinfrastructuur. Bij opzettelijke beschadiging aan de accommodatie worden de herstellingskosten integraal aangerekend aan de vernieler. De kleedkamers worden alleen gebruikt om zich om te kleden en om te douchen. Vermijd nodeloos verkwisten van warm water. Er komen mogelijk nog andere ploegen achter je. 

Voetbalschoenen worden steeds buiten gereinigd, nooit onder de douches. 

Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers. 

Wanneer de ploeg de kleedkamer verlaat dooft de trainer of afgevaardigde de lichten. 

Na de laatste wedstrijd of training wordt de verwarming uitgeschakeld. Afval hoort thuis in de vuilbak. Kleedkamers worden netjes achtergelaten.