Gedragscode

Onze gedragscode is opgesteld om een goede werking in de club te verzekeren. Deze gedragscode is dan ook het meest gericht naar spelers toe. Maar ook naar de ouders en trainers.

        1. 
spelers

 • Er wordt verwacht van iedere speler dat hij/zij zich houdt aan de tijdsafspraken die gemaakt zijn met de trainer
 • (wedstrijd, training, douchen en afzeggingen).
 • Elke speler dient respect te tonen ten opzichte van alles en iedereen (spelregels, scheidsrechter en officials, eigen club, tegenstrever, ALLE collega-voetballers, supporters van andere ploegen, jezelf, alles wat niet van jou is).
 • Bepaalde gedragsregels dienen door elke speler geëerbiedigd en toegepast te worden.
 • Bij aankomst en vertrek geef je de trainer, afgevaardigde en medespelers (enkel bovenbouw) een hand.
 • De trainer wordt aangesproken met "TRAINER".
 • In de kleedkamer gedraag  je u, ook al zijn de trainers of begeleiders niet in de kleedkamer aanwezig. Zorg voor netheid in de kleedkamer. Diefstal heeft een zeer ernstige sanctie tot gevolg.
 • Iedere training hebben de spelers hun "clubbal" bij en na de training help je de trainer alle materialen terug te plaatsen.
 • Douchen is verplicht en gebeurt bij voorkeur naakt omwille van hygiënische redenen, badslippers zijn verplicht.
 • Na de wedstrijd een hand geven aan alle tegenspelers en scheidsrechter (racistische uitspraken worden niet geduld).
 • Na de wedstrijd als groep naar de kantine, tafel verlaten als iedereen klaar is met eten en drank en bekertje op plateau.
 • Breng trainer op de hoogte bij problemen (medisch, pesten, ……..).
 • Vanaf wedstrijden in de leeftijdscategorie U12-U13 is elke speler verplicht een geldig identiteitsbewijs bij te hebben.
 • Inzet, aandacht en sportiviteit van de speler is een must.
 • GSM gebruik is niet toegestaan vanaf aankomst kleedkamer tot het verlaten van de gezamenlijke tafel in de kantine.
 • Van elke speler wordt verwacht dat hij/zij de clubuitrusting draagt en verdere kledij afspraken nakomt.
 • Schoenen dienen steeds gepoetst te zijn voor wedstrijd of training.
 • Na de wedstrijd op training worden de schoenen buiten de kleedkamers "afgeklopt" alvorens binnen te gaan.
 • Beenbeschermers zijn verplicht tijdens wedstrijden en trainingen.
 • Na de wedstrijd wordt de kledij geordend op afgesproken wijze.
 • Juwelen en piercings worden steeds uitgedaan of afgeplakt.
 • Trainen in lange broek is verplicht van 01/11 tem 31/03.
 • Waardevolle spullen worden bij voorkeur thuis gelaten of in bewaring gegeven aan de ouders.
 • Merk je clubuitrusting/persoonlijke kledij om misverstanden te vermijden.

  2. Ouders
 • Ouders zorgen er voor dat hun kinderen de gemaakte tijdsafspraken kunnen nakomen.
 • Elke ouder dient respect te tonen ten opzichte van alles en iedereen (spelregels, scheidsrechter en officials, eigen spelers/club, tegenstrever, andere ouders, supporters van andere ploegen, jezelf, alles wat niet van jou is).
 • Bepaalde gedragsregels dienen door elke ouder geëerbiedigd en toegepast te worden.
 • Bij problemen maak afspraak met trainer of jeugdcoördinator, geen discussies vlak na de wedstrijd.
 • Vervoer uitwedstrijden: gezamenlijk aankomen (geen racepartij), huiswaarts kan individueel.
 • Ouders die kinderen vervoeren zorgen ervoor dat de gebruikelijke wetgeving en verkeersregels toegepast worden.
 • Ouders van debutantjes mogen in kleedkamer: kind helpen aankleden voor- en na de wedstrijd. Kleedkamer verlaten als het kind klaar is, de spelers gaan in groep met de trainer naar terrein of kantine.
 • Wees enthousiast, stimuleer en motiveer  uw zoon of dochter en de medespelers. Blijf steeds positief, ook na mindere resultaten. Laat het coachen over aan de trainer. Ga zoveel mogelijk mee naar de wedstrijd van uw zoon of dochter.
 • Er wordt verwacht van de ouders dat ze ook hun steentje bijdragen via ouderhulp.
 • Van elke ouder wordt verwacht dat ze toezien dat hun zoon/dochter de clubuitrusting draagt en kledij afspraken kan nakomen.
 • Merk de clubuitrusting/persoonlijke kledij om misverstanden te vermijden.
 • Erop toezien dat de gangbare clubkledij alleen gedragen wordt tijdens activiteiten van KZVV.
 • Motiveer de spelers om waardevolle spullen thuis te laten.
 • De wedstrijduitrusting wassen volgens afspraken met afgevaardigde.
 • Zorg ervoor dat de spelers de gemaakte afspraken kunnen nakomen.