Gedragscode

Onze gedragscode is opgesteld om een goede werking in de club te verzekeren. Deze gedragscode is dan ook het meest gericht naar spelers toe. Maar ook naar de ouders en trainers.

 

  1. 1.Afspraken – Stiptheid voor trainingen en wedstrijden

 

Iedere speler zorgt er voor stipt op tijd, op alle afspraken voor de trainingen en wedstrijden aanwezig te zijn. Elke speler is

Indien je niet of niet op tijd aanwezig kan zijn voor een training of wedstrijd, dan verwittig je altijd zelf je trainer. Inzet, aandacht en sportiviteit van de speler is een must.

 

  1. 2.Gedrag

 

We verwachten van iedereen een correct gedrag tegenover medespelers, trainers, begeleiders, tegenstanders, scheidsrechter en publiek zowel op het veld als langs het veld, ook op de sociale media!!

Voetbal is een ploegsport, waarbij we allemaal op elkaar aangewezen zijn. Allen maken wel eens een foutje. Missen is menselijk en dus moeten we daar begrip voor hebben.

De beslissingen van de scheidsrechter(s) worden altijd gerespecteerd. Na de wedstrijd geef je de scheidsrechter steeds een hand.

Kritiek op medespelers is te strengste verboden. Enkel zelfkritiek kan leiden tot betere resultaten. Praten op het veld mag wel (elkaar coachen of aanmoedigen).

Iedereen zorgt er voor steeds nette en propere kledij te dragen. Schoenen zijn steeds gepoetst. Scheenbeschermers zijn verplicht. Het dragen van kettingen, oorringen of andere voorwerpen is verboden tijdens de trainingen en wedstrijden.

 

  1. 3.Kleedkamer

 

De kleedkamer is geen speelplaats of ontmoetingsruimte. In de kleedkamer gedraag je je. Ook al zijn de trainers of begeleiders niet in de kleedkamer aanwezig. Voor de training kleed je je rustig om en wacht je, totdat de trainer of begeleider je komt halen voor de training.

Help ook zorgen voor de netheid van de kleedkamer. Gooi blikjes, papiertjes, flesjes, … in de vuilnisbak.

Iedereen heeft ook respect voor het materiaal van de andere medegebruikers van de kleedkamer. Diefstal heeft een zeer ernstige sanctie tot gevolg.

Het reinigen van je schoenen doe je buiten de kleedkamer en niet onder de douches.

Iedereen verlaat ten laatste 30 min. na training of wedstrijd de kleedkamer. De trainer en/of afgevaardigde houdt een laatste inspectie in de kleedkamer. De trainer kan een beurtrol opstellen om orde en netheid van de kleedkamers te bewaren. Na elke training en wedstrijd is het nemen van een douche verplicht voor iedereen. Badslippers worden aangeraden. We maken hiervoor een uitzondering voor de U6-U7. In de kleedkamers worden geen foto’s genomen. Dure zaken horen hier niet thuis.

 

  1. 4.Medische problemen

 

Verberg geen medische problemen ( ziektes, blessures,...) je schaadt het clubbelang maar erger nog, je schaadt je eigen gezondheid.

 

  1. 5.Tips voor de ouders

 

Uw aanwezigheid en aanmoedigingen tijdens een wedstrijd zijn van belang voor de ontwikkeling van het kind, zowel als voetballer en als mens. Wees voor uw zoon/dochter een voorbeeld van fair-play. De trainer is verantwoordelijk voor de sportieve gang van zaken. Met klachten kan men terecht bij de jeugdwerking. Van de ouders wordt verwacht dat zij het reglement lezen en hun zoon/dochter helpen bij het naleven ervan. Het voetbalseizoen begint in augustus en eindigt in mei volgend jaar. Indien de club wedstrijden/tornooien moet afzeggen, wordt de club een boete aangerekend. Er wordt ook gevraagd om enkele malen per jaar bij clubactiviteiten de handen uit de mouwen te steken. Geef niet te snel kritiek naar de club toe, maar stap er zelf eens een jaartje in. Je zult zien…. Dat helpt. Tracht te vermijden dat je vragen via een tussenpersoon bij de bevoegde personen aankomt. Meestal komt niet de gehele versie aan de oren van deze personen.

 

Het volledige intern reglement kan je raadplegen op onze infoborden en website.