Visie

 

De G-voetbal op K. Zutendaal VV is er voor kinderen tussen de zes en de veertien jaar met een mentale en/of fysieke handicap, emotionele stoornissen, gedragsstoornissen, autisme, ADHD,... Wij slaan een brug van moeilijk(er) naar makkelijk(er).

 

Het draait er niet om hoe goed de kinderen tegen een bal kunnen trappen of hoeveel doelpunten ze scoren. Wij willen met ons begeleidingsprogramma aandacht besteden aan de totale persoonlijkheidsontwikkeling van de kinderen waarbij we aandachtig de sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen volgen.

 

Komt het kind “graag” naar de trainingen en speelt het kind “graag” wedstrijden zonder stress of zenuwen omdat hij/zij schrik heeft om te falen? Treedt het kind “graag” in interactie met leeftijdsgenoten of met sommige kinderen die jonger of ouder zijn?

 

Door samen met de kinderen een hechte groep te vormen, bieden we hen een draagvlak waarop iedereen met een open geest en zonder vooroordelen met elkaar kan omgaan met respect voor elkaars mening.

 

Doordat we de spelers in verschillende groeperingsvormen (kleine homogene/heterogene groepen, grote homogene/heterogene groepen, individueel werken,…) laten trainen, kunnen we beantwoorden aan de noden van de kinderen zonder dat het groepsgebeuren verloren gaat.

 

 

De begeleiders 

 

Ward Wolfs                  Hoofdoprichter

 

Jan Roets                    Begeleider + Organisator voetbalkampen

 

Tom Trangez               Begeleider

 

Walter Liesens            Begeleider keepers + aanspreekpunt oudergroep

 

Noel Fransen              Jeugdcoördinator

 

Roger Bijnens             Jeugdcoördinator

 

        

 De faciliteiten

 

 

De G-stars trainen iedere woensdagavond van 17 uur tot en met 18.30 uur. Alle materialen om een degelijke training te kunnen aanbieden zijn op de club voorhanden. De kinderen douchen zich na een training niet op de club om stresssituaties te vermijden maar zetten wel steeds hun spullen in de kleedkamer.